Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Πνευματικά δικαιώματα 

Copyright 2012  PLEXIART  Κατασκευές Plexiglass.  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η PLEXIART  Κατασκευές Plexiglass  έχει τα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο της τοποθεσίας web  www.plexiart.gr και συγκεκριμένα για το κείμενο, τις εικόνες, τα γραφικά, τους ήχους, τις κινούμενες εικόνες, τα βίντεο και τα ενσωματωμένα έγγραφα που εμφανίζονται σε αυτή την τοποθεσία web, μαζί με τη διάταξη και τους συνδέσμους τους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, δημοσίευση, αποθήκευση σε σύστημα πληροφορικής ή παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας web σε τρίτο για εμπορικούς σκοπούς ή για τον αποκλειστικό σκοπό της κυκλοφορίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της PLEXIART  Κατασκευές Plexiglass Ο.Ε

Εγγύηση, αποποίηση 

Τα κείμενα, οι αναφορές και οι εικόνες έχουν δημιουργηθεί με μεγάλη φροντίδα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τοποθεσία web δεν είναι δεσμευτικές. Η PLEXIART  δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών web τρίτων στο οποίο αναφέρεται η PLEXIART   μέσω υπερσυνδέσμων. Γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός ότι η PLEXIART   δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο επί του σχεδιασμού και του περιεχομένου των τοποθεσιών web προς τις οποίες παρέχει συνδέσμους. Το ίδιο ισχύει για όλους τους συνδέσμους που υπάρχουν στην τοποθεσία web μας και για όλο το περιεχόμενο των τοποθεσιών web στις οποίες παραπέμπουν αυτοί οι σύνδεσμοι. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των συνδέσμων που παραπέμπουν σε τοποθεσίες web τρίτων. Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα εμπορικών σημάτων των αντίστοιχων κατόχων. Η PLEXIART  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να συμπληρώνει τις παρεχόμενες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Σε καμία περίπτωση η PLEXIART   δεν φέρει ευθύνη για βλάβη, ανεξαρτήτως της νομικής βάσης, η οποία προκύπτει από τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας web ή των τοποθεσιών web που συνδέονται με αυτήν. Επιπλέον, η PLEXIART δεν φέρει ευθύνη για απώλεια κέρδους, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων. Αυτό ισχύει ακόμα και αν η εταιρία έχει ενημερωθεί ρητά για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας ή απώλειας.
Η παραπάνω αποποίηση δεν ισχύει για ζημίες ή τραυματισμό (βλάβη κατά της ζωής ή σωματική βλάβη) που οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους της PLEXIART ή των έμμεσων εκπροσώπων της ή για άλλη ζημία που οφείλεται σε εσκεμμένη ή βαρύτατη αμέλεια εκ μέρους της PLEXIART.

Προστασία δεδομένων

Όταν ζητείται από τους χρήστες, κατά τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας web, να εισάγουν προσωπικά δεδομένα, η PLEXIART θα χειρίζεται αυτά τα δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης περί Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδος. Τα δεδομένα αυτά θα δίνονται σε τρίτους μόνο με τη συναίνεση του αντίστοιχου χρήστη.

Πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό χρηστών 

Η παρούσα τοποθεσία web χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης web Google Analytics της Google Inc. (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν να αναλύεται η χρήση της τοποθεσίας web από μέρους σας. Οι πληροφορίες (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ) που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας web αποστέλλονται και αποθηκεύονται σε διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναλύει τη χρήση της τοποθεσίας web από μέρους σας, να δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της τοποθεσίας web για τους χειριστές της και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες αναφορικά με τη χρήση της τοποθεσίας web και του Internet. Επίσης, η Google προωθεί αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όποτε αυτό απαιτείται από το νόμο ή εάν κάποιος τρίτος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει ποτέ τη διεύθυνση ΙΡ σας με άλλα δεδομένα Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies αλλάζοντας αντιστοίχως τις ρυθμίσεις λογισμικού του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μην έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της παρούσας τοποθεσίας web. Χρησιμοποιώντας την παρούσα τοποθεσία web συμφωνείτε με την επεξεργασία από την Google των δεδομένων που συλλέγονται για εσάς κατά τον τρόπο που περιγράφεται και για τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :210.400.3351 - FAX : 210.400.3304